How English Works - online kurz taliančiny pre začiatočníkov

Online kurzy sú kurzy prebiehajúce cez internet, najčastejšie cez komunikaný program Skype. Učiteľ pomocou predpripravených web stránok vysvetľovaním cez Skype učí študenta alebo skupinku študentov. Výhodou takýchto kurzov, či doučovaní je, že sa učíte z pohodlia svojho domova, šetríte čas a častokrát aj peniaze, keďže takéto kurzy môžu byť samozrejeme lacnejšie než bežné kurzy.

Počet hodín: 16 (2-krát do týždňa/príp. dohodou)

Cena pre jednotlivca: 200,- Sk/hodina (60 min)
Cena pre jednotlivca v skupine: 120,- Sk/hodina (60 min) – skupina: 2-4 osoby
Cieľová skupina: začiatočník

Angličtina je svetový jazyk N°1 a v dnešnej dobe je nutné dohovoriť sa po anglicky nielen vo svete ale už aj na Slovensku. Pre skvelú komunikáciu je však dôležitá gramatika. Tento kurz je pre pre tých, ktorí sa chcú dohovoriť so svetom a naučiť sa základy angličtiny.

Na každej hodine sa okrem gramatiky budeme venovať aj zaujímavej téme, ktorá slúži na komunikáciu a rozširovanie slovnej zásoby. Okrem iného sa študent dozvie niečo typické pre jazyk či zaujímavosť o krajinách, kde sa hovorí po anglicky. Cieľom je vysvetliť gramatiku jednoduchou formou, aby ju študent pochopil okamžite, následne ju aplikovať na cvičeniach, pripraviť krátky text alebo dialóg k téme, ktorý pomôže pri komunikácii a slovnej zásobe.

Úvod – oboznámenie sa so štruktúrou kurzu, s jazykom, anglická ABC a výslovnosť.
1. Osobné zámená. “To be” ako plnovýznamové sloveso.
2. Osobné zámená – predmetový pád. “To be” ako pomocné sloveso.
3. Člen – určitý, neurčitý, použitie. “To have (got)” ako plnovýznamové sloveso.
4. Prídavné meno. “To have” ako pomocné sloveso.
5. Anglická veta – slovosled. Dni a mesiace.
6. Opakovanie – cvičenia – test.
7. Reálie VB, USA – základné údaje, zvyky.
8. Prítomný čas – jednoduchý. Sloveso “to do” ako pomocné sloveso.
9. Prítomný čas – priebehový. Sloveso “to do” ako pomocné sloveso.
10. Minulý čas – jednoduchý. Pravidelné a nepravidelné slovesá.
11. Minulý čas – priebehový.
12. Opakovanie – cvičenia – test.
13. Privlastňovacie zámená. Číslovky, hodiny, dátum.
14. Budúci čas – jednoduchý.
15. Budúci čas – priebehový.
16. Zhrnutie – opakovanie – záverečný test.

Do kurzu sa môžte prihlásiť zaregistrovaním sa ako študent na www.ucime.sk/registracia_student.php.
Do poľa Poznámka v druhom kroku napíšte Kurz Anglictina.


V prípade kýchkoľvek ďaľších otázok nás kontaktujte na adrese .