Ich will Deutsch sprechen! - online kurz nemčiny pre začiatočníkov

Online kurzy sú kurzy prebiehajúce cez internet, najčastejšie cez komunikaný program Skype. Učiteľ pomocou predpripravených web stránok vysvetľovaním cez Skype učí študenta alebo skupinku študentov. Výhodou takýchto kurzov, či doučovaní je, že sa učíte z pohodlia svojho domova, šetríte čas a častokrát aj peniaze, keďže takéto kurzy môžu byť samozrejeme lacnejšie než bežné kurzy.

Počet hodín: 16 (2-krát do týždňa/príp. dohodou)

Cena pre jednotlivca: 200,- Sk/hodina (60 min)
Cena pre jednotlivca v skupine: 120,- Sk/hodina (60 min) – skupina: 2-4 osoby
Cieľová skupina: začiatočník

Hoci v posledných rokoch nemčina ako cudzí jazyk stratila na dôležitosti, zostáva významným cudzím jazykom, hlavne pre Slovákov. Veď našimi susedmi sú práve Rakúšania, netreba cestovať ďaleko ani do Nemecka, či Švajčiarska a preto sa oplatí naučiť sa aj po nemecky. Aby sme sa naučili komunikovať po nemecky a mohli ísť aspoň na nákupy do Viedne, hoci aj historické centrum stojí za to, je potrebné naučiť sa základnú gramatiku.

Tento kurz je určený pre tých, ktorí sa stretli s nemčinou na základnej škole, ale ďalej sa jej nevenovali alebo pre úplných začiatočníkov. Na každej hodine sa okrem gramatiky budeme venovať aj zaujímavej téme, ktorá slúži na komunikáciu a rozširovanie slovnej zásoby. Okrem iného sa študent dozvie niečo typické pre jazyk či zaujímavosť o krajinách, kde sa hovorí po nemecky. Cieľom je vysvetliť gramatiku jednoduchou formou, aby ju študent pochopil okamžite, následne ju aplikovať na cvičeniach, pripraviť krátky text alebo dialóg k téme, ktorý pomôže pri komunikácii a slovnej zásobe.

Úvod – oboznámenie sa so štruktúrou kurzu, s jazykom, nemecká ABC a výslovnosť.
1. Člen, podstatné meno – rod, pád, číslo.
2. Podstatné meno – skloňovanie.
3. Osobné zámená. Sloveso “sein”.
4. Pomocné slovesá “haben” a “werden”.
5. Podstatné meno – množné číslo. Dni v týždni.
6. Prídavné meno – skloňovanie. Mesiace.
7. Opakovanie – cvičenia – test.
8. Reálie Nemecka, Rakúska, Švajčiarska – základné údaje, zvyky.
9. Prítomný čas – plnovýznamové slovesá.
10. Minulý čas – das Präteritum. Pravidelné a nepravidelné slovesá.
11. Minulý čas – das Perfekt.
12. Opakovanie – cvičenia – test.
13. Spôsobové slovesá, slovesá s datívom a akuzatívom.
14. Privlastňovacie zámená. Číslovky, hodiny, dátum.
15. Budúci čas.
16. Zhrnutie – opakovanie – záverečný test.

Do kurzu sa môžte prihlásiť zaregistrovaním sa ako študent na www.ucime.sk/registracia_student.php.
Do poľa Poznámka v druhom kroku napíšte Kurz Nemčina.


V prípade kýchkoľvek ďaľších otázok nás kontaktujte na adrese .