Parlo l’italiano! - online kurz taliančiny pre začitočníkov

Online kurzy sú kurzy prebiehajúce cez internet, najčastejšie cez komunikaný program Skype. Učiteľ pomocou predpripravených web stránok vysvetľovaním cez Skype učí študenta alebo skupinku študentov. Výhodou takýchto kurzov, či doučovaní je, že sa učíte z pohodlia svojho domova, šetríte čas a častokrát aj peniaze, keďže takéto kurzy môžu byť samozrejeme lacnejšie než bežné kurzy.

Počet hodín: 16 (2-krát do týždňa/príp. dohodou)

Cena pre jednotlivca: 200,- Sk/hodina (60 min)
Cena pre jednotlivca v skupine: 120,- Sk/hodina (60 min) – skupina: 2-4 osoby
Cieľová skupina: začiatočník

Taliansko je nádherná krajina, jednou z najvyhľadávanejších turistických destinácií pre mnohých Slovákov, má bohatú históriu a kultúru. V posledých rokoch sa stala aj domovom mnohých Slovákov, ktorí hľadali prácu v zahraničí. Taliančina je krásny melodický jazyk a každému odporúčam naučiť sa aspoň jeden románsky jazyk. Tak prečo nie práve taliančinu? Je úžasné stráviť horúce leto v Taliansku a vedieť si vypýtať vyníkajúcu zmrzlinu alebo ľadovú granitu.

Na každej hodine sa okrem gramatiky budeme venovať aj zaujímavej téme, ktorá slúži na komunikáciu a rozširovanie slovnej zásoby. Okrem iného sa študent dozvie niečo typické pre jazyk či zaujímavosť o Taliansku. Cieľom je vysvetliť gramatiku jednoduchou formou, aby ju študent pochopil okamžite, následne ju aplikovať na cvičeniach, pripraviť krátky text alebo dialóg k téme, ktorý pomôže pri komunikácii a slovnej zásobe.

Úvod – oboznámenie sa so štruktúrou kurzu, s jazykom, talianska ABC a výslovnosť.
1. Člen, podstatné meno – rod, číslo.
2. Podstatné meno. Osobné zámená.
3. Sloveso “essere”. Dni v týždni.
4. Sloveso “avere”. Mesiace.
5. Prídavné meno. Predložky.
6. Opakovanie – cvičenia – test.
7. Reálie Talianska – základné údaje, zvyky.
8. Prítomný čas – slovesá.
9. Prítomný čas – rozdelenie slovies.
10. Minulý čas – Passato prossimo.
11. Minulý čas – Imperfetto.
12. Opakovanie – cvičenia – test.
13. Privlastňovacie zámená.
14. Číslovky, hodiny, dátum.
15. Budúci čas.
16. Zhrnutie – opakovanie – záverečný test.

Do kurzu sa môžte prihlásiť zaregistrovaním sa ako študent na www.ucime.sk/registracia_student.php.
Do poľa Poznámka v druhom kroku napíšte Kurz Taliancina.


V prípade kýchkoľvek ďaľších otázok nás kontaktujte na adrese .